Disclaimer


Compuclub besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website om de geboden informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.
Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Compuclub uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites.

Informatie van deze website mag niet zonder schriftelijk toestemming worden overgenomen

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs.
U kunt ze per mail via ons contactformulier aan ons kenbaar maken.

Klik hier en lees de uitgebreide Disclaimer